BALATON   BUDAPEST  DÉL-ALFÖLD  DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAK-ALFÖLD  ÉSZAK-DUNÁNTÚL  ÉSZAK-M-O.  KÖZÉP-DUNÁNTÚL  KÖZÉP-M.O.  NYUGAT-DUNÁNTÚL  TISZA TÓ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓHELY

 INTERNET OLDALAK

www.szepkartya.org , www.szép-kártya.hu, www.szépkártyaelfogadóhelyek.hu  www.szepkartyaelfogadohely.net, www.szepkartyaelfogadohely.org, www.szepkartyaelfogadohely.net, www.szepkartyaelfogadohelyek.net,

www.szepkartyaelfogadohelyek.org, www.szepkartyaelfogadohelyek.info, www.szepkartyaelfogadohelyek.eu

 

Megbízási Szerződés

 

Amely létrejött     

CTK Kft, 1185 Budapest, Üllői út 638 mint tulajdonos és üzemeltető

Adószám: 12979394-2-43   -  cégjegyzékszám: 01-09-868964 

Bankszámlaszám HU : 11739023-20019000 OTP Bank,

továbbiakban, mint Szolgáltató között, és e szerződési feltételeket "Szép kártya elfogadóhely" - "Szép kártya elfogadóhelyek" weboldal  szolgáltatója között az alábbi feltételekkel:

 

1. Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az általa üzemeltetett szép-kártya.hu - szepkartya.org – szepkartyaelfogadohelyek.net – szepkartyaelfogadohelyek.org – szepkartyaelfogadohelyek.info – szepkartyaelfogadohelyek.eu - szepkartyaelfogadohely.net – szepkartyaelfogadohely.org domain alatt futtatott kereskedelmi szálláshelyek, éttermek, Konferenciahelyek, egyéb beváltóhelyek ( mindent egybevéve SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓHELYEK ) portálajánlatait a Szolgáltató üzemeltetésében levő honlapokon hirdesse és onnan megbízó felé foglalásokat közvetítsen valamint átirányítsa a szolgáltató honlapjára.

 

2. Megbízó a szálláshelyről megfelelő minőségben, elektronikus úton részletes információt, leírást, fotót és egyéb fontos információt tölt fel a Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatásról a következő weboldalakra:   szép-kártya.hu - szépkártyaelfogadohelyek.hu - szepkartya.org – szepkartyaelfogadohelyek.net – szepkartyaelfogadohelyek.org – szepkartyaelfogadohelyek.info – szepkartyaelfogadohelyek.eu - szepkartyaelfogadohely.net – szepkartyaelfogadohely.org  A fenti weboldalainkra, annak stílusában integrált önálló oldalt készül. A fenti weboldalak egyikére elég felregisztrálni mert ezután az összes oldallunkra ugyanúgy felkerül a hirdetés.      Ezt követően az üzemeltetés során a Megbízó, saját adminisztrációs felületet kap melyen a saját anyagát, bemutatkozó szövegét, akciós árait, fényképeit, a felmerülő igényeknek megfelelően változtathatja.

 

3. Weboldal tulajdonosa a megbízó által feltöltött adatok,  információk tartalmáért és a fotók minőségéért  az esetlegesen felmerülő károkért, illetve a keletkező problémák miatt nem tartozik felelősséggel.

 

4. Az adatokban időközben beálló változásokat a partner adminisztrációs felületen  javítja frissíti az időszakos árakat, képeket stb. annak megfelelően javítja.

 

5. Szolgáltató – a Megbízó által rendelkezésre bocsátott mini honlapon, (kép, szöveg, Youtube video) vállalja a szálláshely ismertetését szolgáló esztétikus sablon oldal elkészítését, valamint a honlapján történő közzétételét, reklámozását, továbbá az interneten érkező érdeklődések, szállásfoglalások Megbízó felé történő továbbítását.

 

6. Szolgáltató a  portálra beérkezett érdeklődéseket, megrendeléseket  szép-kártya.hu - szepkartya.org – szepkartyaelfogadohelyek.net – szepkartyaelfogadohelyek.org – szepkartyaelfogadohelyek.info – szepkartyaelfogadohelyek.eu - szepkartyaelfogadohely.net – szepkartyaelfogadohely.org automatikusan továbbítja Megbízó e-mail címére, aki ezeket az ajánlatkéréseket foglalásokat 24 órán belül érdemben elbírálja .

 

7. Megbízó vállalja az igénybevevőkkel  való színvonalas kapcsolattartást, a szépkártya igényekhez fűződő valamennyi ügy intézését, továbbá teljes körű felelősséget vállal az általa kínált szolgáltatásokért.

 

8. Díjak:

A Szolgáltató a regisztráló üzleti ügyfelek, vagyis Megbízók számára éves általány díjat állapít meg, ami éves szinten a kiválasztott csomag ár, melyből a kedvezményre jogósító kód esetén a meghatározott  - % kedvezményt biztosítjuk. Akciós megjelenés, ill. egyedi megállapodás esetén barter megállapodást kötünk.

Jelen szerződés elfogadásával elismeri, hogy a regisztrációt követő 8 napon belül a szerződőtt csomag díját a számlán található bankszámlaszámra átutalja vagy barter megállapodás keretén belül az utalványt szolgálatónak megküldi postai illetve elektronikus úton.

A díj megfizetést követően a szolgálatatást aktivvá tesszük, így az aktiválástól számítottegy évig érvényes a szerződésben foglaltak.

 

9. Felek jelen szerződést az aláírás napján határozatlan időre kötik, és megállapodnak abban, hogy szerződésüket rendes felmondással határidő előtt 2 hónappal felmondhatják egymás felé.

 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. –nak a jelen szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

11.Jelen szerződés fennállása során a felmerülő vitás kérdéseket a Felek igyekeznek egymás között békésen megoldani. Amennyiben igyekezetük nem vezet eredményre Felek a vitás kérdéseik eldöntése ügyében a Budapesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét ismerik el.

12. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták a regisztráció napján.

 

Kelt: Budapest 2012-01-28